PAYROLL

Payroll anders en beter

Laat loonberekening geen noodzakelijk kwaad zijn maar een proces dat thuishoort in ons ontzorgingsaanbod. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat we payroll opnemen in onze dienstverlening naar de klant toe. Op deze manier krijgt de samenwerking met PuuHR een bestendig karakter en treden we niet enkel op als projectorganisatie. PuuHR heeft gekozen om deze activiteit aan te bieden in partnership met SAK.

Onder het motto “anders en beter” biedt PuuHR de mogelijkheid om uw payrollproces in handen te leggen van een partner. Wij zijn niet enkel gefocust op het afleveren van loonstroken, maar zien payroll als één van de elementen binnen het ontzorgingsverhaal.

We deden meerdere malen bevragingen rond dit thema bij onze klanten en prospecten. De mistevredenheid in de samenwerking met hun sociaal secretariaat blijkt dikwijls te wijten aan de afstand tussen de dossierbeheerder en de organisatie. Proactief meedenken vanuit een helicopterview hoort er niet bij. Dit leidt dikwijls tot frustraties en zelfs fouten in de loonberekening en de daarbij horende tewerkstellingssubsidies.

Dit feit spoort ons aan om op een andere manier payroll aan te bieden. We zorgen ervoor dat we onze klanten echt kennen, staan bij sectorale en regionale regelgevingen en kijken  erop toe dat onze klant steeds die stap voor heeft. Zo maken we het verschi tussen pure afhankelijkheid van je sociaal secretariaat en meedenken hoe we op de meest gunstige manier werknemer en werkgever tevreden stellen.

PuuHR besloot om haar payrollactiviteiten te verzorgen in partnership met SAK. Het dagdagelijks contact met de klant verloopt via PuuHR en SAK voorziet in de uiteindelijke bruto-nettoberekening. We doen daarbij beroep op de loonmotor van Easypay. Op deze manier geniet u van een duo-dienstverlening met kwaliteit en ervaring in het kwadraat.

PuuHR voorziet in:
  • Dagelijkse begeleiding van uw interne HR-medewerker
  • Dienstverlening op maat. De klant bepaalt in welke mate hij zijn interne HR-dienst wenst te laten begeleiden
  • En tevens staan we uw werknemers persoonlijk te woord.
  • Continue evaluatie van uw personeelskosten en subsidiemogelijkheden
  • PuuHR begeleidt u in de verplichtingen en voordelen die uw specifiek paritair comité biedt
  • …..

Want to add vitamins to your business?

Het PuuHR team staat voor u klaar.