PAYROLL

Payroll anders en beter

Uw verloningsbeleid motiverend maken voor zowel de medewerker als de ondernemer. Kan dat? Jazeker. Belangrijk om weten is welke verloningsvormen je medewerkers het meest aanspreken en vanuit hun input en het beschikbare budget de maximale score proberen te halen. Bij PuuHR maken we de directe link tussen de verschillende thema’s binnen HR waarbij payroll integraal deel uitmaakt van het positieve beleid rond het werken met mensen.

Onder het motto “anders en beter” biedt PuuHR de mogelijkheid om uw payrollproces in handen te leggen van een partner. Wij zijn niet enkel gefocust op het afleveren van loonstroken, maar zien payroll als één van de elementen binnen het ontzorgingsverhaal.

We deden meerdere malen bevragingen rond dit thema bij onze klanten en prospecten. De mistevredenheid in de samenwerking met hun sociaal secretariaat blijkt dikwijls te wijten aan de afstand tussen de dossierbeheerder en de organisatie. Proactief meedenken vanuit een helicopterview hoort er niet bij. Dit leidt dikwijls tot frustraties en zelfs fouten in de loonberekening en de daarbij horende tewerkstellingssubsidies.

Dit feit spoort ons aan om op een andere manier payroll aan te bieden. We zorgen ervoor dat we onze klanten echt kennen, staan stil bij sectorale en regionale regelgevingen en kijken erop toe dat onze klant steeds die stap voor heeft. Zo maken we het verschil tussen pure afhankelijkheid van je sociaal secretariaat. Wij denken mee hoe we op de meest gunstige manier werknemer en werkgever tevreden stellen.

PuuHR voorziet in:
  • Dagelijkse begeleiding van uw interne HR-medewerker
  • Dienstverlening op maat. De klant bepaalt in welke mate hij zijn interne HR-dienst wenst te laten begeleiden
  • Desgewenst staan we uw werknemers persoonlijk te woord
  • Continue evaluatie van uw personeelskosten en subsidiemogelijkheden
  • PuuHR begeleidt u in de verplichtingen en voordelen die uw specifiek paritair comité biedt
  • …..

Want to add vitamins to your business?

Het PuuHR team staat voor u klaar.