Strategisch HR-beleid

puuhr zet nu ook in op een KMO-vriendelijk strategisch HR-beleid

Het strategisch HR-beleid wint zeer sterk aan belangstelling.

Waar dit vroeger vooral een zorg was voor zeer grote ondernemingen, begint men nu ook binnen KMO’s het belang in te zien van een strategisch en planmatig personeelsbeleid. Het is dus aangewezen dit ook in jouw onderneming te herbekijken.

De redenen hiervoor zijn vooral te vinden in de ingrijpende veranderingen die zich momenteel in onze maatschappij voltrekken en waardoor ook het personeelsbeleid in de ondernemingen noodgedwongen dient te worden herbekeken.

De uitdagingen zijn legio. Er is vergrijzing, er is discussie over de zware beroepen, de blijvende hardnekkige neiging om vroeger te stoppen met werken, waardoor de activiteitsgraad van 55+ers bij ons veruit de laagste is in Europa.

Daarbovenop kennen we een nooit geziene tendens tot technologische innovatie, waarvoor de technische competenties — nog niet – of nooit meer — via schoolse opleiding kunnen worden afgeleverd.

De lijst met knelpuntberoepen zoals deze jaarlijks opgesteld wordt door de VDAB omvat nu meer dan 150 beroepen in ruim 8 sectoren en wordt elk jaar langer. Dit betekent dat er zowel een kwantitatief als een kwalitatief structureel tekort is ontstaan in het aanbod op de arbeidsmarkt.

Daardoor zullen steeds meer ondernemingen, zowel kleine als grote, het bijzonder moeilijk krijgen om hun activiteiten op een normale manier georganiseerd te krijgen. Wij zien nu reeds vacatures die gedurende meer dan 6 maanden oningevuld blijven en waarvoor zich nauwelijks kandidaten aandienen. Er zal geen andere optie zijn dan de gewenste competenties zelf binnen de onderneming uit te bouwen. Dit kan door middel van een zorgvuldig uitgekiend opleidingsbeleid dat optimaal met subsidies wordt ondersteund.

Op de arbeidsmarkt ziet men een ‘kandidaat-gedreven’ dynamiek ontstaan, waar nieuwe medewerkers zich bijzonder eisend kunnen opstellen. Met als gevolg een bijzonder agressief opbod op vlak van verloning en extralegale voordelen en steeds meer verloop, ook bij getrouwe medewerkers met hoge anciënniteit.

Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat alleen werkgevers die op een professionele manier begaan zijn met hun imago en die een proactief personeelsbeleid weten te voeren, hun bedrijf leefbaar en kostenefficiënt zullen kunnen uitbouwen.

puuhr heeft een praktische en realistische aanpak uitgewerkt om een kostenefficiënte dienstverlening, gesteund op 4 kernpijlers, op maat van elke onderneming te kunnen aanbieden.

Binnen de aanpak van het strategisch HR-beleid wordt bijgevolg ook ingezet op het federaal-, regionaal- en Europees subsidiebeleid, sectoroverstijgend sociaal-juridisch advies en nu ook een vernieuwende aanpak voor geïntegreerde payrollactiviteiten.

Op deze manier kan puuhr, vanuit een betrokkenheid als partner, een volledig ontzorgingstraject voor alle aspecten van jouw personeelsbeleid garanderen.

puuhr zet nu ook in op een KMO-vriendelijk strategisch HR-beleid

Het strategisch HR-beleid wint zeer sterk aan belangstelling.

Waar dit vroeger vooral een zorg was voor zeer grote ondernemingen, begint men nu ook binnen KMO’s het belang in te zien van een strategisch en planmatig personeelsbeleid. Het is dus aangewezen dit ook in jouw onderneming te herbekijken.

De redenen hiervoor zijn vooral te vinden in de ingrijpende veranderingen die zich momenteel in onze maatschappij voltrekken en waardoor ook het personeelsbeleid in de ondernemingen noodgedwongen dient te worden herbekeken.

De uitdagingen zijn legio. Er is vergrijzing, er is discussie over de zware beroepen, de blijvende hardnekkige neiging om vroeger te stoppen met werken, waardoor de activiteitsgraad van 55+ers bij ons veruit de laagste is in Europa.

Daarbovenop kennen we een nooit geziene tendens tot technologische innovatie, waarvoor de technische competenties — nog niet – of nooit meer — via schoolse opleiding kunnen worden afgeleverd.

De lijst met knelpuntberoepen zoals deze jaarlijks opgesteld wordt door de VDAB omvat nu meer dan 150 beroepen in ruim 8 sectoren en wordt elk jaar langer. Dit betekent dat er zowel een kwantitatief als een kwalitatief structureel tekort is ontstaan in het aanbod op de arbeidsmarkt.

Daardoor zullen steeds meer ondernemingen, zowel kleine als grote, het bijzonder moeilijk krijgen om hun activiteiten op een normale manier georganiseerd te krijgen. Wij zien nu reeds vacatures die gedurende meer dan 6 maanden oningevuld blijven en waarvoor zich nauwelijks kandidaten aandienen. Er zal geen andere optie zijn dan de gewenste competenties zelf binnen de onderneming uit te bouwen. Dit kan door middel van een zorgvuldig uitgekiend opleidingsbeleid dat optimaal met subsidies wordt ondersteund.

Op de arbeidsmarkt ziet men een ‘kandidaat-gedreven’ dynamiek ontstaan, waar nieuwe medewerkers zich bijzonder eisend kunnen opstellen. Met als gevolg een bijzonder agressief opbod op vlak van verloning en extralegale voordelen en steeds meer verloop, ook bij getrouwe medewerkers met hoge anciënniteit.

Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat alleen werkgevers die op een professionele manier begaan zijn met hun imago en die een proactief personeelsbeleid weten te voeren, hun bedrijf leefbaar en kostenefficiënt zullen kunnen uitbouwen.

puuhr heeft een praktische en realistische aanpak uitgewerkt om een kostenefficiënte dienstverlening, gesteund op 4 kernpijlers, op maat van elke onderneming te kunnen aanbieden.

Binnen de aanpak van het strategisch HR-beleid wordt bijgevolg ook ingezet op het federaal-, regionaal- en Europees subsidiebeleid, sectoroverstijgend sociaal-juridisch advies en nu ook een vernieuwende aanpak voor geïntegreerde payrollactiviteiten.

Op deze manier kan puuhr, vanuit een betrokkenheid als partner, een volledig ontzorgingstraject voor alle aspecten van jouw personeelsbeleid garanderen.

Nood aan een KMO-vriendelijk strategisch HR-beleid?
Het puuhr team staat voor je klaar.