EEN PUUHR HART VOOR DE MEDICLOWNS

DE MEDICLOWNS – ALLES VOOR JE GLIMLACH

Vanuit PuuHR dragen we maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Vanaf de opstart van PuuHR werd er daarom unaniem beslist dat een gedeelte van de omzet gereserveerd zou worden voor donatie aan een goed doel.

Ons PuuHR hart ging uit naar de Mediclowns. 

WIE ZIJN DE MEDICLOWNS ?
  • De Mediclowns werden opgericht in 1998 met maar één doel : een lach brengen bij kinderen die medische zorg nodig hebben.
  • Vandaag slagen de vrijwillige bestuurders erin zonder één vorm van subsidie iedere week een clown te sturen naar 9 ziekenhuizen
  • Het team bestaat uit 12 clowns, opgeleid door de organisatie zelf om met de nodige kennis van zaken deze dankbare, doch niet altijd even evidente taak uit te voeren.
  • Momenteel worden er op jaarbasis tussen de 6000 en 7000 kinderen bezocht in Vlaams-Brabant en Limburg.
  • Daarnaast bezoeken de Mediclowns palliatieve of ernstig zieke kinderen aan huis.

    Hier ligt in de toekomst een grote uitdaging, daar deze kinderen meer nog dan in het ziekenhuis extra aandacht nodig hebben om hun sociale isolement te doorbreken.


Wil je ook iemand een glimlach bezorgen ?

De eerste mooie initiatieven voor Music For Life nemen vorm aan. 

Net zoals elk jaar steunden we de mediclowns, maar dat belette ons niet om ook andere goede doelen een duwtje in de rug te geven.

Zo trokken 3 sportieve mannen onze aandacht. Elk van hen zal een tocht van 63 kilometer in looppas afleggen langs hun 7 kantoren.

PuuHR geeft hen graag een duwtje in de rug.

Graag zijn wij hun ‘SUPER FANS’. Door hun sportiviteit te steunen, verleen je steun aan kinderboerderij De Brem.

Lees er alles over op de warmste week van studio Brussel – DE DIENSTENTHUIS HOME RUN