Opleiding - Actualiteiten - Bij de pinken

Programma januari 2022:

 • Coronapremie: de druk is van de ketel
 • Stand van zaken telewerk
 • Ecocheques
 • Vaccinatieverlof voor begeleiding minderjarig kind
 • Forfaitaire waardering elektriciteit wordt aan banden gelegd
 • Relance overuren
 • Verhoging fiscaal voordeel overuren
 • Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie
 • Responsabilisering werkgever bij reïntegratie langdurig zieken
 • Nieuw test-en quarantainebeleid
 • ...
Lesgever: Ann Mertens


Tarifering (bedragen exclusief BTW):

Bedrag per dagdeel

€ 425

Bedrag per dagdeel – 2de en volgende deelnemer van dezelfde organisatie

€ 375

Bedrag voor de beide dagdelen

€ 725

Bedrag voor de beide dagdelen – 2de en volgende deelnemer van dezelfde organisatie

€ 650